Spørsmål jeg stiller før design av logo

10.02.16 | Design, Nyttige tips

Disse spørsmålene går jeg gjennom sammen med kunde. Det er ikke noe yrkeshemmelighet, og for deg som tenker på å utarbeide en logo for din bedrift kan dette være en liste du kan ta med deg videre i prosessen.

Før jeg begynner å designe logoskisser for en kunde, er det viktig at jeg vet så mye som mulig om bedriften. Noen av spørsmålene hjelper meg å lage et design som passer behovet, andre spørsmål er viktig i forhold til å gi en riktig pris for designjobben. 

Bedriftsrelaterte spørsmål:

 • Hvor mange ansatte er det i bedriften?
 • Hvilke tjenester og/eller produkter tilbyr du?
 • Hvilke langsiktige mål har du for bedriften?
 • Hvis du allerede har en logo, hvorfor ønsker du en ny? Hvis ikke, hva mener du en logo kan gjøre for deg?
 • Er det en historie bak firmanavnet?
 • Hvem er dine hovedkonkurrenter? Er det noe de gjør som du liker/ikke liker?
 • Hva gjør deg unik i forhold til de andre konkurrentene?
 • Hvem er målgruppen for dine tjenester/produkter? Beskriv den ideelle kunden.
 • Hvilke adjektiver beskriver best bedriften din? (3-5 stk.)

Prosjektrelaterte spørsmål:

 • Hvem har ansvaret for dette prosjektet i bedriften?
 • Har du materiell i dag, som trenger oppdateres med ny logo/profil?
 • Har du et slagord/payoff?
 • Har du selv tenkt på noe symbol/illustrasjon som kan passe til logoen?
 • Har du en fargepreferanse eller en allerede eksisterende fargeprofil?
 • Er det noen farger du absolutt ikke ønsker å bruke?
 • Hvilke følelser/tanker ønsker du at logoen skal formidle?
 • Hvordan skal firmanavnet skrives? (Store/små bokstaver, i et sammenhengede ord…)
 • Hvor skal logoen brukes? (På trykk, digitalt…)
 • Hvor skal logoen brukes mest? (Hvis f.eks. logoen brukes mest på nett, vil en horisontal logo fungere best).
 • Har du en ønsket dato/tidsrom for når logo bør være ferdig?
 • Hvilket budsjett har du? (Her kan jeg være behjelpelige med ulike alternativer)
 • Ønsker du andre designtjenester i en samlepakke knyttet til dette prosjektet? (Brosjyre, roll-ups, nettside…)
 • Hvilke logoer synes du er gode/fungerer godt? (Gir meg indikasjon på hvilken smak du har)
 • Er det logoer du IKKE synes er gode?

Som designer er det min jobb gjøre identitetsdesignet så presist og fleksibelt som mulig. For å kunne gjøre dette må jeg vite så mye som mulig om bedriften og personene bak. Oppgaven blir å gi bedriften en personlighet som appellerer til kundene. Å stille mange spørsmål i starten, er med på å fylle tomrommene og gi et komplett bilde.

Lykke til med prosessen og ta gjerne kontakt hvis du trenger noe hjelp!
Hilsen Stig Arild Berntzen, Grafisk designer