Aktiv Helses identitetsdesign

Identitetsdesign / Merkantilt

Aktiv Helse hadde allerede en logo, men kunden syntes ikke den fanget essensen i det bedriftshelsetjenesten leverte av tjenester. En veldig gøy og spennende prosess ble satt i gang for å lage et nytt identitetsdesign.

I samtaler med kunden ble det raskt klart at man i den nye identitetsdesignet ønsket å fokusere på den positive delen ved bedriftshelsetjenesten, det å bli frisk – føle seg opplagt og med overskudd. Målet ble å lage en profil som var frisk i form og farge, leken men samtidig ble oppfattet som profesjonelt.

Logosymbolet tar utgangspunkt i det hele mennesket, med sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Inspirert av en celle - grunnenheten for alt levende liv. Den organiske formen kan symbolisere den indre sjel og og den ytre kropp. Alle mennesker er forskjellige i utseende og form. Logoen har funnet balansen som ligger i både en frisk ytre form og en passelig stor, tilfreds indre form. Både det røde og hvite objektet er laget i en svakt tilnærmet hjerteform.

Kjernen i fargepalletten er de naturlige, friske fargene fra blodet, sola, plantelivet og vannet. Designelementet krussedullen illustrerer det lekne, friske mennesket – i aktiv bevegelse.

Dette prosjektet ble utført da Stig Arild Berntzen var ansatt i Tress Design.

Kunde
Aktiv Helse