Bompengeregnskapet

Programmering

Bompengeregnskapet gir en oversikt over hva bompengene og belønningsmidlene er brukt til fra 2009-2018 i Kristiansandsregionen.

Mye data skal presenteres ryddig og oversiktlig.

Noen av løsningene vi har lagt inn i dette prosjektet:

  • Animasjon på forside (Animasjon laget av Tress Design).
  • Symbolenker til mer info på forside.
  • Oversiktlig sortering av alle prosjektene. Sortert på kommune, prosjekttype, finansiering og år)
  • Prosjekt presenteres også på egen kartløsning, med sortering på prosjekttype og år.
  • Tilrettelagt for opplasting av illustrasjoner og grafer i SVG-format (vektorisert).

 

Kunde
Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Agder Kollektivtrafikk og Statens vegvesen

Webdesign
Tress Design

Programmering/CMS
Monoform