Kirkens Ungdomsprosjekt

Programmering / Webdesign

Kirkens Ungdomsprosjekt hadde tidligere en nettside basert på Flash. Mye fordi utseende på nettsiden skulle være særegent. Nå ønsket de en nettside som fungerte på nettbrett og mobiltelefoner også, så oppdraget var å overføre den gamle til ny løsning.

Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) er en ideell organisasjon etablert i 1991 av menighetene i Kristiansand domprosti i samarbeid med Agder krets av Norges KFUK/KFUM. Målsettingen for KUP er forebyggende arbeid for utsatte barn og unge for å hindre utglidning til belastede miljøer, rusmisbruk og kriminalitet. 

Kirkens Ungdomsprosjekt ønsket å kunne administrere alt innholdet selv på den nye siden, og kan i dag enkelt gjøre dette gjennom publiseringsløsningen ExpressionEngine.

Dette prosjektet ble utført da Stig Arild Berntzen var ansatt i Tress Design. Stig hadde ansvar for all programmering og webdesign på nettsiden.

Kunde
Kirkens Ungdomsprosjekt

Webdesign
Tress Design, Stig Arild Berntzen

Programmering
Tress Design, Stig Arild Berntzen