Nettside Servicepartner 1

Programmering / Webdesign

Servicepartner 1 leverer tjenester og produkter innen renhold, sanitærprodukter, matteservice/arbeidstøy, skadesanering, drift- og vedlikehold og kantinedrift.

Servicepartner 1 ønsket ikke bare en nettside som skulle presentere bedriften, tjenestene og de ansatte, men også en intranettløsning. Intranettløsningen gjør det enkelt for ledelsen å nå ut med materiell og informasjon til de ansatte.

Dette prosjektet ble utført da Stig Arild Berntzen var ansatt i Tress Design. Stig hadde ansvar for all programmering og webdesign på nettsiden.

Kunde
Servicepartner 1

Webdesign
Tress Design, Stig Arild Berntzen

Programmering
Tress Design, Stig Arild Berntzen