Redesign av nettside for Q-light AS

Programmering / Webdesign

I forbindelse med at Monoform redesignet identitetsdesignet til Q-light AS, ble det også laget nye nettsider som skulle passe den nye profilen.

Nettsiden ble først designet i Adobe Experience Design og presentert for kunde. Fordelen med en slik interaktiv presentasjon av nettsiden, før den kodes, er at kunden får et riktig inntrykk av både design og navigering.

Etter at kunden hadde godtkjent designskissene startet kodingen og implementeringen av dette i publiseringsverktøyet Expression Engine. Nettsiden består av en forside med en kort presentasjon av hva Q-light står for, mulighet for kampanje-saker og presentasjon av de nyeste prosjektene. På nettsiden finner kundene en ryddig oversikt over produkter, info om Q-light og LED-teknologi, inspirasjonsbilder, referanser og kontaktinformasjon.

Forhandlere kan logge seg på for å hente ut prislister.
I etterkant er forhandlersiden utvidet med mulighet for å legge inn bestilling på produkter.

Hva sier kunden om prosjektet:

"Stig er en gjennomgående profesjonell webdesigner, som kan anbefales på det sterkeste. Vi ble fort enige i hvordan hjemmesiden skulle se ut, og Stig leverte til avtalt tid, pris og kvalitet."

Tam Nguyen
Daglig leder, Q-light AS

Kunde
Q-light AS